WERKLUST

Stuur jezelf en help een ander.

Tijdens mijn werkbezoek aan Australie bezocht ik ook het Centre for Work and Learning (CWL) geleid door de enthousiaste en doortastende Lisa Patience.

Een project van de Brotherhood of St Laurence in Melbourne Australia.

Het project is gericht op moeilijke doelgroepen. Dat interesseert me en dan vooral methodes en aanpakken die er op zijn gericht om mensen met een vlekje toch aan de slag te krijgen.

Hieronder volgt, enigszins bewerkt en ingekort, mijn beschrijving van de manier van werken die door mevrouw Patience voor dit centrum is ontwikkeld.

Organisatie en financiering.

Het CWL is een onderdeel van de Brotherhood of St. Laurence. De Brotherhood is een door de Anglicaanse kerk opgerichte organisatie met als doelstelling het bestrijden van de armoede. Zij opereert onder meer vanuit Yarra, een arme wijk van Melbourne. In het kader van haar doelstelling voert de Brotherhood re-integratie activiteiten uit.

Het CWL wordt niet gefinancierd door het Australische overheidsprogramma voor reïntegratie Jobs Australia maar door het Innovation Fund of the Commonwealth Department of Education, Employment and Workplace Relations en door de Brotherhood zelf. Het project heeft dus niet te maken met de soms wat rigide voorwaarden die Jobs Australia stelt

Doelgroep.

Het CWL is volgens Lisa Patience gericht op “anyone who comes through the door”.  Gericht zoekt men echter naar klanten uit de public housing projecten in Inner Melbourne (Yarra), de achterstandswijk waar het centrum is gehuisvest. Deze projecten worden veelal bewoond door asielzoekers en vluchtelingen. Van de public housing bewoners werkt slechts 14%.

The CWL is een pilot project dat is gericht op de meest benadeelde werkzoekenden. Het is gevestigd in een achterstandwijk van Melbourne en betrekt haar doelgroep voornamelijk uit deze wijk. Daarnaast worden de bedrijven die wel in het kader van Jobs Australia werken actief benaderd om klanten uit stream 4 in het centre te plaatsen.

De deelnemers die zo de weg naar het Centre vinden hebben als belangrijke kenmerken

 • Langdurige werkloosheid
 • Weinig vaardigheden die helpen bij het vinden van en baan, vooral zelfdiscipline en sollicitatievaardigheden
 • Psychologische barrières zoals geen geloof in eigen kunnen
 • Ernstige barrières zoals verslavingsproblematiek.

Ook voor Nederland geen ongebruikelijke opsomming. Hierbij teken ik wel aan dat in Yarra de armoede veel duidelijker aanwezig is dan in een Nederlandse achterstandwijk.

Contra-indicaties.

Gezien de open deur politiek ligt het niet voor de hand dat er veel contra indicaties zijn. Dat klopt ook. Er wordt wel gekeken of diensten van andere instellingen de klant beter kunnen helpen.

De ervaring leert dat cliënten met schizofrenie of een bipolaire stoornis meer gebaat zijn met gespecialiseerde hulp.

Doel en werkwijze.

Het doel van de interventies is het wegnemen van barrières die het vinden van werk in de weg staan. De te bereiken eindsituatie is het vinden en behouden van betaald werk.

Het Centre is opgezet als een club. De deelnemers worden members genoemd. Er is een fee voor het lidmaatschap. Deze wordt door re-integratiebedrijven betaald uit de kostenvergoeding die Jobs Australia bied.

Het lidmaatschap biedt een aantal “voordelen”  die overigens niet sterk afwijken van de activiteiten die door re-integratiebedrijven worden aangeboden. Het gaat om de volgende activiteiten:

 • Begeleiding door een work and learning advisor die een activiteitenplan met de member ontwikkelt.
 • Services gericht op beroepsvaardigheden
  • 1 x Job preparation of foundation skills course
  • 1 x training behoefte analyse (inclusief rapport)
  • 1 x Workshop Myers Briggs typering
  • 1x sessie Carreer guidance counseling
  • 1 x  pakket met job search resources (handboek, USB stick, lijsten met uitzendbureaus en vergelijkbaar).
 • Overige services
  • Sollicitatie centrum
  • Aanvullende trainingen
  • Psychologische hulp (on site)
  • Job Club sessions.

 

Zoals ook andere bezochte projecten in Australië is ook het centre voor Work and Learning sterk gericht op het vinden van betaald werk. De activiteiten zijn er sterk op gericht maar de doelstelling is breder.

Uit het gesprek met de projectleider mevrouw Lisa Patience bleek dat het project erg is gebaseerd op haar kennis en ervaring en haar sterke persoonlijkheid. Er  is net gestart en in dat stadium is een project vaak afhankelijk is van een inventieve pionier.

De wijze waarop mevrouw Patience werkt is als volgt:

Het intakegesprek wordt gebruikt om de vraag achter de vraag vast te kunnen stellen. Het gaat er om dat aangesloten kan worden op de waar de klant in psychologisch opzicht zit. Bovendien wordt een begin gemaakt met het scheppen van een vertrouwensband. Dit wordt gedaan door met de member kleine doelen te stellen die er geleidelijk toe moeten leiden dat het vertrouwen in eigen kunnen geleidelijk stijgt De doelen die worden gesteld hoeven geen direct verband te hebben met het zoeken van een baan. Het kan ook gaan om andere doelen die de greep op het eigen bestaan vergroten. Hierbij speelt mw. Patience een sterke rol als rolmodel. Zij suggereert bijvoorbeeld dat een bepaald doel bereikt wordt omdat zij dat graag wil. Dit is steunend vooral voor members zonder partner.

Verder ligt een sterke focus op het effectief solliciteren. Hierbij wordt getraind op het selecteren en interpreteren van personeelsadvertenties maken van een (gericht) CV en brief, het voeren van een sollicitatiegesprek.

De wijze waarop dit gebeurt is erg praktisch. De member wordt gevraagd om zijn vaardigheden op operationeel niveau te definiëren. Hij of zij leert dan om door de vaak opgeklopte eisen in een personeelsadvertentie heen te kijken om een direct en duidelijk aanbod in een brief en een aangepast cv te presenteren.

De member wordt aangemoedigd om naar werk te zoeken dat goed bij hem past en ook vast is. Het verwijt richting re-integratiebedrijven is dat deze plaatsen op alle werk zonder sterk op sustainability te letten.

Naast persoonlijke begeleiding kan het centrum on site psychologische begeleiding bieden. Deze hulp is gebaseerd op een programma van de Australische overheid op grond waarvan psychologen maximaal 18 sessies per cliënt kunnen declareren. Hierdoor is het mogelijk een mental health specialist deel uit te laten maken van het team van het CWL.

De psycholoog houdt zich bezig met de begeleiding van cliënten maar ook met contacten met case workers en met werkgevers.

Voor wat betreft de cliënten worden belemmeringen bepaald en counseling aangeboeden. Met het oog op het verminderen of wegnemen van barrieres.

De caseworkers krijgen hulp bij het verwijzen van clienten naar bijvoorbeeld gespecialieerde hulp bij alcoholproblemen of huiselijk geweld.

Werk gevers ontvangen hulp indien zij moeilijk plaatsbare werknemers in dienst nemen.

Lokatie.

Het centre is gevestigd in een oud gebouw met een gele pui met boven het winkelraam in grote letters PIZZA. De gevel valt helemaal niet op in de wat shabby omgeving in de enigszins vervallen vroeg twintigste-eeuwse bebouwing.

De inrichting is klassiek voor een re-integratiebedrijf. Achter de ontvangst en balieruimte vindt men een sollicitatiecentrum, een trainingsruimte en ruime voor individuele coachting.

Veranderbare en onveranderbare factoren

De visie van mevrouw Patience is dat de meeste mensen kunnen veranderen maar dat het tijd kost of dat het wordt getriggerd door een verandering in de levensomstandigheden. Het vinden van en partner of het krijgen van een kind kan leiden tot sterke gedragsveranderingen. Mensen die zijn getroffen door trauma of misbruik kunnen in hun persoonlijkheid sterk getekend zijn, anderen blijken zo veekrachtig te zijn dat zij er over heen kunnen komen. cliënten gebruiken deze belemmeringen zelf als verklaringen waarom zij niet kunnen werken. Zij kunnen echter vaak goed geholpen worden door een goed ondersteunend netwerk. Een goede relatie met de caseworker van het CWL kan hierin helpend zijn.

Werkende elementen.

Vertrouwen vormt de basis voor de relatie met de member. Dit wordt bereikt door persoonlijke begeleiding in te zetten, die tevens fungeert als rolmodel.

Doelen dienen aan te sluiten bij waar de klant zit. Het gaat hierbij om de belemmeringen die de klant ervaart in zijn leven en bij het zoeken naar werk.

Er worden kleine stappen gezet gericht op een grotere zelfsturing. Dit lijkt enigszins op de self efficacy methodiek die ook bij Nederlandse projecten zichtbaar is.

Tegelijkertijd ligt de focus sterk op werk. Dit wordt bereikt door de sterk aan te sluiten op de vaardigheden van de klant en de klant leren geloven in zijn eigen mogelijkheden. Tegelijkertijd wordt geleerd om door de vaak opgeklopte eisen van werkgevers heen te kijken.

De wijze waarop doelen met de member worden gesteld sluit aan bij een werkwijze met een desoriëntatie en niet met een prestatiedoel.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s