WERKLUST

Stuur jezelf en help een ander.


1 maart 2016

TERZIJDE.

IMG_0003_NEW

Klassiek werken in loondienst komt neer op ruilen van tijd voor geld. In de verkochte tijd draai je een moertje aan of knip je gaatje in een kaartje. (Ja, ja jongelui, er bestond inderdaad een beroep dat voor een belangrijk deel bestond uit het knippen van piepkleine gaatjes in kaartjes.)

Het is er nog, klassiek werken, maar steeds minder. Enkele jaren geleden liet de directeur van de overheidsdienst waar ik werk, symbolisch de prikklok kapotbeuken. Het moest verleden tijd worden. Het lukte overigens niet. De prikklok bleek volledig hufterproof. Maar het ding verdween even goed. En nu worden we afgerekend op wat we bereiken. Althans, dat zeggen we tegen elkaar.

Met flexibel werken wordt werk losgekoppeld van een vaste plaats waar de prikklok dwingend bij de ingang stond opgesteld. Met alle portable devices en worldwide inlogmogelijkheden is de grens tussen werk en vrije tijd vervaagd. (Want ook die werd vroeger afgebakend door de prikklok). Je kunt ook thuis werken of in de trein, het park noem maar op.

In een vlaag van kennelijke nostalgie vroeg mijn werkgever mij onlangs, middels een enquête, of en in hoeverre ik mij bij het thuiswerken aan de arbo wetgeving en de arbeidstijdenwet hield. Het klonk bizar en hopeloos ouderwets. Maar aan de andere kant probeer ik zelf regelmatig in een overvolle forensentrein mijn mail te beantwoorden.

Wie is er hier nu gek?

Wie de nieuwe kantoorlocatie van de gemeente Rotterdam in het Timmerhuis bezoekt, kan zich niet aan de indruk ontrekken dat het interieur lijkt op een luxe hotellobby . Het is meer een plek om je vrije tijd door te brengen dan om er eens hard tegen aan te gaan. De ultieme omdraaiing in het hedendaagse werken.

Kortom alles loopt wat werk betreft in schone wanorde door elkaar. Het enige dat nog (nog wel) recht overeind staat is dat werk geld oplevert. En het is de vraag hoe lang nog, nu alles aan het kantelen is. Het is goed denkbaar dat ook de koppeling van werk aan een salaris verdwijnt. Want als werk in de toekomst voornamelijk door computers wordt gedaan moeten mensen wel ergens van kunnen leven. En dat zou dan een basisinkomen zijn.

  In The Guardian een interessant artikel over de toekomst van werk. Strekking: The automation revolution is possible, but without a radical change in the social conventions surrounding work it will not happen. The real dystopia is that, fearing the mass unemployment and psychological aimlessness it might bring, we stall the third industrial revolution. Instead …

Verder lezen

QUOTE.

IMG_0004_NEW

Asscher wil als minister van Sociale Zaken dat Nederland werkt en blijft werken. Scholing moet gestimuleerd, uitkeringen moeten korter, werknemers moeten zelf weer premie gaan betalen voor de WW. Akkoord. Maar waarom moet deze taak nu bij ‘samenwerkingsverbanden’ in de regio’s liggen? Na een eeuw discussie over het schaalniveau waarop we de werknemersverzekeringen het best kunnen uitvoeren, verdient die vraag toch een antwoord? Waarom nu weer regionaal, waar het in de jaren tachtig nog zo fout ging? Een onderbouwing voor zijn schaalkeuze geeft Asscher niet.

Hoe de willekeur regeert in Den Haag. Kees Kraaijeveld in Vrij Nederland.

22 februari 2016

drie schetsen over de toekomst van de arbeidsmarkt.

27 oktober 2015

Ik was erg gecharmeerd van het filmpje dat ik gisteren publiceerde en ga er dus nog even over door. Het uitgangspunt is simpel en geldt voor de arbeidsmarkt nu en in de toekomst. Hoe hoger je opleiding, hoe meer je kunt verdienen.
  Alleen is het wel zo dat dit niet keurig in een rechte lijn verloopt. De vraag naar hoger opgeleid personeel neemt sterk toe en daardoor worden de inkomensverschillen groter.

De belangrijkste factoren zijn dat het minimumloon stijgt, waardoor de de productiviteit van een geleidelijk groter wordende groep lager opgeleiden niet meer lonend is. Dus onder stippellijn doe je niet meer mee. Tegelijkertijd verdwijnen er banen in het middensegment. Hieronder heb ik dat getekend door hogere treden, alsof er een paar tussenuit zijn gevallen.

De tekeningetjes komen rechtstreeks uit mijn schetsboek. Ik heb geen poging gedaan het op te smukken.