WERKLUST

Stuur jezelf en help een ander.


20 april 2016

img_0001

img_0002

De afgelopen dagen was ik op een OECD conferentie in Venetië. Geen verkeerde plek, dacht ik. Met de boot naar je werk is altijd al een droom geweest. De locatie was fantastisch in een voormalig kloostercomplex op een apart eiland in de lagune. Eten geweldig.

Maar toen ik er binnenliep en die hele (mantel)pakken brigade zag, dacht ik wel even wat moet ik hier. Thema’s voor Europese conferenties zijn vaak abstract en erg algemeen geformuleerd. Je kunt er te veel kanten mee uit. En dan hebben we het maar even niet over de culturele en taalbarriėres.

Dat bleek al meteen die middag. Ik had de toelichting niet goed gelezen en kwam terecht in een workshop over fundig voor musea. Vier italiaanse mannen in dure pakken met lange toespraken. Toen het publiek uiteindelijk vragen mocht stellen, stonden er andere Italiaanse mannen op die in lange toespraken vervatte vragen stelden. ErgeLijk en saai. Gelukkig viel ik al snel in slaap.

De workshop waar ik zel een aandeel in had was flitsender. We hadden afgesproken dat we ook minder geslaagde ervaringen zouden delen (op het gebied van inclusief Arbeidsmarktbeleid) maar mijn collega’s zagen daar van af. Het was weer overal geweldig en crescendo met de gemeentelijke aanpak. Zelf heb ik het wel gedaan en de paradox is dat je geloofwaardigheid enorm stijgt. Niemand gelooft echt dat alles ergens anders helemaal lukt. Ik bedoel maar.

Je bent overigens helemaal het haantje op dit soort conferenties als je uit Rotterdam komt. Op de een of andere manier zijn we er in geslaagd om het beeld over te brengen dat bij ons alles kan en dat we totaal onbureaucratische te werk gaan.

Tja.

 

QUOTE.

IMG_0004_NEW

“Beleidsparticipatie houdt in dat je mensen deel laat nemen aan de vorming van het beleid. Nu wordt er door het stadsbestuur een plan gemaakt waar burgers, ondernemers en het maatschappelijk middenveld pas achteraf iets van mogen vinden. Tevens zijn de kaders te strak en beleidsplannen vaak minder open dan wordt gesuggereerd. Eigenlijk moet het bestuur eerst met de burgers in gesprek gaan, voordat er een plan wordt gemaakt. Hiermee creëer je meteen draagvlak, waardoor de kans op succes groter wordt.”

Caterine Baetens: Schaduwwethouder Anke Griffioen: “Niet de burger maar de gemeente moet participeren” op Vers Beton.

 

18 april 2016

QUOTE.

IMG_0004_NEW

Het klopt dat in het sociale domein die twee stromingen aan het botsen zijn. De decentralisatie is ingezet volgens de oude logica, namelijk het generaliseren van iets wat op een paar plekken bleek te werken. Dat wordt vervolgens overal van bovenaf ingevoerd. In de praktijk zijn er overal initiatieven met buurtteams die integraal werken en bewoners bij elkaar brengen. Die ontstaan organisch vanuit een klik tussen mensen, die met elkaar het wiel opnieuw uitvinden. Ik vind dat de politiek te weinig schakelt tussen die twee werkelijkheden. We moeten systematischer ruimte maken voor alternatieve ideeën.

Caterine Baeten: Derk Loorbach, “We hebben een nieuwe definitie van werk nodig”. op Vers Beton.

11 april 2016

QUOTE.

IMG_0004_NEW

 

Er hangen veel jongeren op en rondom de Teilingerstraat. Uit gesprekken met bewoners bleek dat dat een probleem vormde. Kijk, mijn opvatting van het beroep architect is: je zoekt naar oplossingen voor een probleem dat zich aandient. We zijn met de jongeren gaan praten, en wat merk je dan? Ze willen daar niet zijn, alleen ze kunnen niets vinden – het ontbreekt aan handreikingen, aan motivatie, het zijn gedesillusioneerde jongeren.’

Michiel Groothoff over Buurtsuper op de Website van ZOHO.

 

En dat leidt dan tot een door architecten georganiseerd stage en werkproject van een half jaar. Je ziet het nog vaker ook. Ruimte verbinden met werk en samenleven. Logisch eigenlijk.

14 maart 2016

IMG_0004_NEW

Wanneer bewoners met hun organisatie eigen kapitaal kunnen creëren biedt dit veel voordelen. Voornamelijk omdat bewoners op die manier onafhankelijk kunnen zijn van subsidies van de overheid en andere organisaties. Dit betekent dat het bedrijf in handen van de wijkbewoners blijft. Ze kunnen dan hun eigen agenda blijven bepalen, omdat ze niet hoeven te voldoen aan de eisen van subsidiegevers.

Burgerparticipatie in een bedrijfsmodel op Nieuw Nederland.

4 februari 2016