WERKLUST

Stuur jezelf en help een ander.


12 februari 2015

Sociale professionals hebben weinig medestanders. Kabinet en gemeenten willen er vooral minder en weigeren in te zien dat meer taken overlaten aan vrijwilligers veel professionele inzet vraagt

(Marcel Spierts op sociale vraagstukken.)

En om serieus genomen te moeten worden moeten sociale professionals betere professionals worden, vindt de auteur.

Mee eens. Amen.

Ik heb twee kinderen, allebei in de eerste helft van de twintig, hier aan te duiden als kid 1 en kid 2. Allebei typische havisten volgens de Cito. Zelf heb ik al dertig jaar een baan waarbij inzicht in de ontwikkeling op de arbeidsmarkt onontbeerlijk is. Heeft dat ooit een rol gespeeld in de opvoeding? Heb ik …

Verder lezen


Link naar Vers beton

Econoom Robert Dur beantwoordt op Vers Beton de vraag of sancties mensen uit de uitkering helpen met behulp van oeroud Rotterdams en buitenlands onderzoek. Het antwoord is ja maar klinkt niet erg bevredigend. Er wordt -ook hier- maar weinig onderzoek gedaan naar effecten van beleid. Dur merkt op dat het gevolg kan zijn dat mensen onder druk van sanctie werk aanvaarden dat onder hun kunnen en vermogen ligt. Dat kan wel zijn maar dat is al jaren beleid. In de bijstand moet iedereen bereid zijn alle arbeid – behalve achter een raam zitten met een rood lampje- te aanvaarden. Ook als dit onder zijn of haar niveau ligt.

Drs. Papierprikker dus.

25 november 2014


Een heel welkom debat speelt zich af op Sociale Vraagstukken naar de vraag hoe je sociale interventies het beste kunt onderzoeken. Ik zou bijna zeggen een aanrader om te volgen maar dan moet je natuurlijk wel een beetje een freak zijn op dit gebied.

En volgens mijzelf ben ik dat zelf eigenlijk niet.

Maar ik ben wel degene die nieuwe methodieken introduceert bij vakmensen en voor de effectiviteit hiervan het liefste wetenschappelijk bewijs in handen zou hebben. In de praktijk is dat lastig. De methodiek “Sturen op zelfsturing” die is ontwikkeld voor klantmanagers van Werk & Inkomen, wordt ook gebruikt door de wijkteams in Rotterdam. In een andere context dus. Niet dat dat niet kan maar je zou toch willen dat er goed gekeken wordt naar hoe je dit toepast in specifieke en heel verschillende situaties.

17 november 2014


13 november 2014

De Nederlandse term voor Underemployed is ‘werkende armen’. Ook lekker. De Engelse term is eleganter. De taalvervuiling nemen we op de koop toe.

Wie doet wat voor de Underemployed? Uitkeringsinstanties zoals de gemeente en het UWV zijn er voor de werklozen (de unemployed dus). Het drukken van de uitkeringslasten is hier de afgelopen jaren hoog in het vaandel komen te staan. Dat doel is bereikt als iemand welk baantje dan ook heeft verworven. Maar is economische zelfstandigheid daarmee een feit.

Als de outplacement niet lukt, is de oplossing vaak dat iemand maar voor zichzelf moet beginnen. Mission accomplished. Voormalige werknemer buiten beeld met een onbelegde boterham.

Wie gaat er voor deze groep? (Is het een groep?)

Bureaucratie veroorzaakt rommel in een bedrijf en in dit artikel uit de Economist worden de drie meest ernstige vormen kort en krachtig geanalyseerd.

  • organisatorische complexiteit.

De wir war aan coördinerende organen, projectorganisaties en de enorme groei aan doelstellingen waardoor het overzicht ontbreekt.

  • vergaderingen.

bijeenkomsten zonder doel of uitkomst nemen een steeds groter deel van de werkweek in beslag.

  • e-mail.

Dacht ik het niet. Tijdvreter par excellence.

Bain estimates that the number of external communications that managers receive has increased from about 1,000 a year in 1970 to around 30,000 today.

Rommel heeft gevolgen voor het moreel en de productiviteit. Als ik dit rijtje van drie voorleg aan mijn collega’s dan beamen zij ongetwijfeld dat dit de drie grote rommelmakers in ons bedrijf zijn. Toch wordt hier nooit op gemanaged. Tenminste bijna nooit. Het aantal doelen waarop wordt gestuurd is onlangs teruggebracht van 14 naar 3. Maar een poging om het aantal e-mails en vergaderingen te reduceren, heb ik nog niet mogen meemaken.

Tijd voor de lente schoonmaak.

 

5 augustus 2014

%d bloggers liken dit: