WERKLUST

Stuur jezelf en help een ander.

Het lag al niet eens meer op de stapel nog te lezen boeken. Ooit gekregen en in de kast beland: de ambachtsman van Richard Sennett.  Dat ik het nooit las, wat een vergissing. Een aantal jaren geleden toen een lost vast, publiek, privaat samenwerkingsverband een naam moest krijgen, stelde iemand voor het Gilde te noemen. Volgens …

Verder lezen

Zelfredzaamheid, eigen regie en verantwoordelijkheid worden geïndividualiseerd. Individuele autonomie is het werk van onze verbeelding, maar niet van de manier waarop wij leven, aldus de Britse filosoof John Gray. Het ideaal dat wij onze sociale omstandigheden kunnen overstijgen, dat wij ons leven kiezen en zelf kunnen bepalen, dat wij het verleden achter ons kunnen laten, miskent dat wij een lichaam hebben. Ons leven wordt bepaald door begrenzingen: of we gezond zijn, een korte lontje hebben dan wel lange tenen, mooi of lelijk zijn, optimistisch of pessimistisch. Deze begrenzingen vormen onze schaduw. En een ieder die vindt dat we over onze schaduw moeten springen, daag ik uit dat eens echt te proberen.

Het idee van empowerment heeft, althans in de opvatting van Tine van Regenmortel, wel oog voor de omstandigheden die mensen kwetsbaar maken. Dit concept staat kritisch tegenover de liberale opvatting van autonomie en het idee dat wij ons van sociale verbanden kunnen losmaken. Het wijst autonomie niet af, maar laat zien dat we enkel autonoom zijn in relatie tot anderen en in specifieke omstandigheden. Autonomie, eigen regie en zelfredzaamheid worden daarmee complexe want paradoxale noties die allerminst vanzelf spreken en beslist niet eenduidig zijn.

Richanrd de Brabander op Sociale Vraagstukken.

20 mei 2014

Het is kortzichtig om de tegenprestatie van bijstandsgerechtigden af te doen als vernedering. De gevolgen van nietsdoen zijn vaak erger, omdat die leiden tot minderwaardigheidsgevoelens. Een tegenprestatie kán een verrijking zijn, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.

(de voorwaarden worden opgesomd in dit artikel van Evelien Tonkens en Thomas Kampen op Sociale Vraagstukken}.

3 april 2014

Tegenprestaties moeten voldoen aan de drie basisbehoeften van mensen: autonomie, relatie en competentie. Dat zijn tegelijkertijd de drie belangrijkste aanjagers van (intrinsieke) motivatie. Bij autonomie gaat het om: ik krijg ruimte en verantwoordelijkheid, ik heb regie en zeggenschap. Bij relatie gaat het om: ik voel me welkom en hoor erbij. En bij competentie: ik word voor vol aangezien, ben capabel en op mijn taak berekend.

Guido Walraven op Sociale Vraagstukken.

1 april 2014

Uit de krant: De gemeente Amsterdam (DWI) gaat de zorgpremie voor 2000 mensen inhouden op hun uitkering en rechtstreeks overmaken naar de zorgverzekeraar. Goed idee? Ja dat vind ik, ondanks dat ik op dit blog voortdurend voor zelfsturing pleit. En iemand die zelf stuurt betaalt zelf zijn rekeningen, toch? We bereiken onze beste resultaten nu …

Verder lezen

Waarom komen burgers bij de sociale dienst. U mag kiezen uit: ze hebben geen geld. ze hebben geen werk. Laat me raden, uw antwoord is “ze hebben geen geld”. Dat was in ieder geval het unanieme antwoord van de ongeveer twintig collega’s die ik dit de afgelopen weken heb gevraagd. Zelfs als het hebben van geen …

Verder lezen