WERKLUST

Stuur jezelf en help een ander.

  • Het Gilde is een kennisproject.
  • Het doel is het ontwikkelen en het delen van kennis  over re-integratie. Dat is een prima manier om tot effectieve reïntegratie en tot een professionele uitvoering te komen.
  • De werkwijze is de praktijkkennis van klantmanagers en werkcoaches te beschrijven en te borgen. Een goed beschreven en onderbouwde methodiek helpt je als professional enorm vooruit. Hoe dit in zijn werk gaat, is te lezen in het factsheet ().
  • Het Gilde is een netwerkorganisatie waarin kennnis wordt gedeeld en ontwikkeld. Hiervoor gebruiken we het internet.
  • Het Gilde streeft goed wetenschappelijk onderzoek na naar reïntegratie. Hiervoor worden onderzoeksmethodieken ontwikkeld en wordt onderzoek gedaan naar werkende bestanddelen. De stukjes en brokjes uit de werkwijzen van uitvoerders die het verschil maken en waardoor mensen aan een baan komen.