WERKLUST

Stuur jezelf en help een ander.

De arbeidsmarkt van de toekomst.

26 oktober 2015


Een korte samenvatting wat ons de komende jaren te wachten staat op de arbeidsmarkt. De bottomline is heel simpel maar stelt ons ook voor een gigantische opgave.

  • Een markt voor hoogopgeleiden.

De vraag van werkgevers verschuift steeds meer naar hogeropgeleiden. De vraag stijgt sneller dan het aanbod. ( de prijs dus ook) en dus neemt de loonongelijkheid tussen hoger opgeleiden en lager opgeleiden toe.

We hebben in Nederland ook een minimumloon. Ligt je productiviteit onder de grens van het minimumloon dan ligt de werkloosheid op de loer. Omdat het minimumloon net iets sneller stijgt dan het productiviteitsniveau van lager opgeleiden wordt ieder jaar een iets grotere groep lager opgeleiden werkloos.

Daar komt nog bij dat de werkgelegenheid voor de middenberoepen krimpt.Deze groep solliciteert dan op lager gekwalificeerd werk en concurreert met de groep lager opgeleiden. De afvallers worden werkloos.

  • Hoe los je dit op?

Natuurlijk allereerst door scholing. Hierdoor kunnen mensen toch nog aansluiten op de markt met hoger gekwalificeerde vacatures. De andere oplossing is loonkostensubsidie. Dat geeft een prijsvoordeel voor mensen die anders vanwege hun gierige kwalificaties niet aan de bak zouden komen.

(Filmpje van mejudice)


25 januari 2015

Virtueel bladeren door Linkedin profielen en wat valt op. Helemaal niemand is werkeloos. Heel veel mensen echter zijn op zoek naar een nieuwe uitdaging. Het maskeert het leed van de werkeloosheid. We gaan er welgemoed tegen aan. Maar als iedere werkzoekende dat roept hoe welgemoed komt dat dan nog over.

Een enkeling overigens is in between jobs. Ook een eufemisme. Maar één met meer ruimte voor twijfel. Want als de oever van de vorige baan nog in het zicht is, ligt de oever van de volgende baan misschien nog achter de horizon.

Ik heb twee kinderen, allebei in de eerste helft van de twintig, hier aan te duiden als kid 1 en kid 2. Allebei typische havisten volgens de Cito. Zelf heb ik al dertig jaar een baan waarbij inzicht in de ontwikkeling op de arbeidsmarkt onontbeerlijk is. Heeft dat ooit een rol gespeeld in de opvoeding? Heb ik …

Verder lezen

Zo nu en dan wordt er een rapport gepubliceerd dat niet onmiddellijk een bureaula inglijdt. Dat was het geval met het rapport over arbeidsparticipatie van de commissie Bakker uit 2008. Opgetogen titel van het eerste hoofdstuk: Iedereen is nodig. Ouderen konden langer werken, vrouwen konden meer uren werken en iedereen die niet werkte moest zo …

Verder lezen

Ik moet eerlijk toegeven. Toen Maarten Freriks zijn plannen met Innovatiebanen bekend maakte, was ik de eerste om er boven op te springen met een zure reactie. Kijk maar. Nu ik het teruglees, neem ik er overigens geen woord van terug. Het heeft Maarten er niet van weerhouden om de innovatiebaan te blijven promoten. Hier …

Verder lezen


Banenblog.

De NOS heeftals onderdeel van haar nieuwssite een banenblog. Jonge mensen kunnen hier hun verhaal kwijt over de zoektocht naar werk. Het gekke is: het blijkt er meestal wel te zijn. Iedereen doet wel wat, gooit iets in een gleuf, tilt iets op, zet iets neer, loopt ergens een rondje omheen.

Het is er alleen niet in de gewenste vorm. Werk is onzeker, tijdelijk, absoluut niet wat je kunt of wilt, geestdodend, slopend.

 

10 mei 2013

Nu de vacaturemarkt opdroogt en de werkloosheid stijgt, denk ik steeds vaker terug aan de jaren tachtig. Toen liep het ook vreselijk mis en zaten velen thuis. Ik hoorde daarbij. Heb er ook nooit een geheim van gemaakt. Ik organiseerde toen met  vrienden en bekenden projecten voor mensen zonder werk zoals dat toen genoemd werd. …

Verder lezen