WERKLUST

Stuur jezelf en help een ander.

COLUMN Voorstanders van het basisinkomen komen steevast met twee argumenten: De bijstand is ontspoord door een overmaat aan beperkende regels en zo komt niemand aan een baan, maar trouwens, de robots komen er aan en die pikken sowieso alle banen in. Wat betreft argument 1: point taken maar het lijkt me de vraag of we die …

Verder lezen

QUOTE.

IMG_0004_NEW

Bij de Belastingdienst zullen in de komende jaren met name administratieve taken op mbo 2-4 niveau worden geautomatiseerd. Door verschillende systemen te koppelen en werkprocessen met behulp van data anders in te richten, maken de handmatige aangiftecontroles plaats voor sterk geautomatiseerde data-analyses. Dat wil echter niet zeggen dat deze beroepen volledig verdwijnen. Wel is er binnen het werk een duidelijke verandering van het takenpakket zichtbaar. Terwijl routinematige taken worden overgenomen door computers, ontstaan er nieuwe analytische taken. Het betreft dan bijvoorbeeld vaststelling van identiteit, bestrijding van fraude of ander soort toezicht. De inhoud van deze banen verandert dus sterk. Medewerkers moeten daarom andere competenties aanboren om hun werk uit te oefenen en zullen in veel gevallen bijgeschoold moeten worden.

Djurre Das: Zelfs in de publieke sector zijn middelbaar opgeleiden straks niet meer nodig. (Sociale Vraagstukken).

Djurre Das wijst er in dit artikel op dat de publieke sector niet verschoond blijft van een ontwikkeling die je in het hele bedrijfsleven ziet. Er zijn verregaande gevolgen voor de samenleving.  Banen waarvoor je erg slim moet zijn en waarvoor veel geld wordt betaalde, tegenover banen waarvoor je bijna niets hoeft te snappen maar waarvoor dan ook nagenoeg niets wordt betaald. Hoe houden we een inclusieve arbeidsmarkt in stand onder deze omstandigheden?

 

2 mei 2016

Naderen we een technologie-utopie?

22 april 2016


 

Bron: Sprout.

Het typische relaas van een Tech believer. Nieuwe technologie groeit exponentieel waardoor uiteindelijk de marginale kosten  het nulpunt naderen, alles vreselijk goedkoop en bereikbaar wordt. En de uitstoot van arbeid wordt in een bijzinnetje opgelost door het universele basisinkomen. Geen honger, iedereen een dak boven het hoofd.

Ergens zit hier een addertje onder het gras.

Een heel nest gifslangen zelfs. Ja. ja ik ben een cultuurpessimist. En niet omdat ik niet geloof in technologische oplossingen. Maar aan technologie kleven ook nadelen en bovendien: we kunnen in sociaal opzicht het tempo van de veranderingen nauwelijks bijhouden.


1 maart 2016

TERZIJDE.

IMG_0003_NEW

Klassiek werken in loondienst komt neer op ruilen van tijd voor geld. In de verkochte tijd draai je een moertje aan of knip je gaatje in een kaartje. (Ja, ja jongelui, er bestond inderdaad een beroep dat voor een belangrijk deel bestond uit het knippen van piepkleine gaatjes in kaartjes.)

Het is er nog, klassiek werken, maar steeds minder. Enkele jaren geleden liet de directeur van de overheidsdienst waar ik werk, symbolisch de prikklok kapotbeuken. Het moest verleden tijd worden. Het lukte overigens niet. De prikklok bleek volledig hufterproof. Maar het ding verdween even goed. En nu worden we afgerekend op wat we bereiken. Althans, dat zeggen we tegen elkaar.

Met flexibel werken wordt werk losgekoppeld van een vaste plaats waar de prikklok dwingend bij de ingang stond opgesteld. Met alle portable devices en worldwide inlogmogelijkheden is de grens tussen werk en vrije tijd vervaagd. (Want ook die werd vroeger afgebakend door de prikklok). Je kunt ook thuis werken of in de trein, het park noem maar op.

In een vlaag van kennelijke nostalgie vroeg mijn werkgever mij onlangs, middels een enquête, of en in hoeverre ik mij bij het thuiswerken aan de arbo wetgeving en de arbeidstijdenwet hield. Het klonk bizar en hopeloos ouderwets. Maar aan de andere kant probeer ik zelf regelmatig in een overvolle forensentrein mijn mail te beantwoorden.

Wie is er hier nu gek?

Wie de nieuwe kantoorlocatie van de gemeente Rotterdam in het Timmerhuis bezoekt, kan zich niet aan de indruk ontrekken dat het interieur lijkt op een luxe hotellobby . Het is meer een plek om je vrije tijd door te brengen dan om er eens hard tegen aan te gaan. De ultieme omdraaiing in het hedendaagse werken.

Kortom alles loopt wat werk betreft in schone wanorde door elkaar. Het enige dat nog (nog wel) recht overeind staat is dat werk geld oplevert. En het is de vraag hoe lang nog, nu alles aan het kantelen is. Het is goed denkbaar dat ook de koppeling van werk aan een salaris verdwijnt. Want als werk in de toekomst voornamelijk door computers wordt gedaan moeten mensen wel ergens van kunnen leven. En dat zou dan een basisinkomen zijn.

  In The Guardian een interessant artikel over de toekomst van werk. Strekking: The automation revolution is possible, but without a radical change in the social conventions surrounding work it will not happen. The real dystopia is that, fearing the mass unemployment and psychological aimlessness it might bring, we stall the third industrial revolution. Instead …

Verder lezen

QUOTE.

IMG_0004_NEW

Asscher wil als minister van Sociale Zaken dat Nederland werkt en blijft werken. Scholing moet gestimuleerd, uitkeringen moeten korter, werknemers moeten zelf weer premie gaan betalen voor de WW. Akkoord. Maar waarom moet deze taak nu bij ‘samenwerkingsverbanden’ in de regio’s liggen? Na een eeuw discussie over het schaalniveau waarop we de werknemersverzekeringen het best kunnen uitvoeren, verdient die vraag toch een antwoord? Waarom nu weer regionaal, waar het in de jaren tachtig nog zo fout ging? Een onderbouwing voor zijn schaalkeuze geeft Asscher niet.

Hoe de willekeur regeert in Den Haag. Kees Kraaijeveld in Vrij Nederland.

22 februari 2016