WERKLUST

Stuur jezelf en help een ander.

Veel van de problemen [op de arbeidsmarkt] lijken voort te vloeien uit het feit dat werk te weinig maatwerk is en te weinig aansluit op wat individuele burgers wensen en kunnen. De combinatie van arbeid en (extern) kapitaal in steeds grotere verbanden heeft geleid tot het ontstaan van organisaties die zich steeds meer ‘manifesteren als …

Verder lezen

In de 19e eeuwse stadswijken was de werkgelegenheid nooit ver weg. Het barstte er van de winkeltjes, werkplaatsen en bedrijfjes. Het was zichtbaar en dichtbij. Dat is allemaal weg, zeggen we daar altijd over. En inderdaad, er is -zo te zien- niet veel van over. Ik wandelde een paar jaar geleden met kid2 door mijn …

Verder lezen

drie schetsen over de toekomst van de arbeidsmarkt.

27 oktober 2015

Ik was erg gecharmeerd van het filmpje dat ik gisteren publiceerde en ga er dus nog even over door. Het uitgangspunt is simpel en geldt voor de arbeidsmarkt nu en in de toekomst. Hoe hoger je opleiding, hoe meer je kunt verdienen.
  Alleen is het wel zo dat dit niet keurig in een rechte lijn verloopt. De vraag naar hoger opgeleid personeel neemt sterk toe en daardoor worden de inkomensverschillen groter.

De belangrijkste factoren zijn dat het minimumloon stijgt, waardoor de de productiviteit van een geleidelijk groter wordende groep lager opgeleiden niet meer lonend is. Dus onder stippellijn doe je niet meer mee. Tegelijkertijd verdwijnen er banen in het middensegment. Hieronder heb ik dat getekend door hogere treden, alsof er een paar tussenuit zijn gevallen.

De tekeningetjes komen rechtstreeks uit mijn schetsboek. Ik heb geen poging gedaan het op te smukken.

De arbeidsmarkt van de toekomst.

26 oktober 2015


Een korte samenvatting wat ons de komende jaren te wachten staat op de arbeidsmarkt. De bottomline is heel simpel maar stelt ons ook voor een gigantische opgave.

  • Een markt voor hoogopgeleiden.

De vraag van werkgevers verschuift steeds meer naar hogeropgeleiden. De vraag stijgt sneller dan het aanbod. ( de prijs dus ook) en dus neemt de loonongelijkheid tussen hoger opgeleiden en lager opgeleiden toe.

We hebben in Nederland ook een minimumloon. Ligt je productiviteit onder de grens van het minimumloon dan ligt de werkloosheid op de loer. Omdat het minimumloon net iets sneller stijgt dan het productiviteitsniveau van lager opgeleiden wordt ieder jaar een iets grotere groep lager opgeleiden werkloos.

Daar komt nog bij dat de werkgelegenheid voor de middenberoepen krimpt.Deze groep solliciteert dan op lager gekwalificeerd werk en concurreert met de groep lager opgeleiden. De afvallers worden werkloos.

  • Hoe los je dit op?

Natuurlijk allereerst door scholing. Hierdoor kunnen mensen toch nog aansluiten op de markt met hoger gekwalificeerde vacatures. De andere oplossing is loonkostensubsidie. Dat geeft een prijsvoordeel voor mensen die anders vanwege hun gierige kwalificaties niet aan de bak zouden komen.

(Filmpje van mejudice)