WERKLUST

Stuur jezelf en help een ander.

Eerder muntte Mark Hillen samen met Willemijn Verloop het begrip social enterprise in het boek “Verbeter de wereld, begin een bedrijf”. Weet hij in dit boek dezelfde duidelijkheid te scheppen over sociale firma’s? Het wil misschien maar langzaam tot alle betrokkenen doordringen maar het is eigenlijk wel duidelijk. De op 1 januari van kracht geworden …

Verder lezen

De aard van burgerinitiatieven lijkt deels te verschuiven in de richting van ‘sociaal ondernemerschap’, zoals Rotmans ook constateert. Maar wat hij niet signaleert, is dat dit vaak heel enthousiaste en energieke maar ook tamelijk noodlijdende ondernemers zijn die het hoofd net wel of net niet boven water kunnen houden. Zij zijn bijvoorbeeld zorgverlener, kunstenaar, docent of sociaal werker van beroep, maar omdat daarin geen werk te vinden is, zijn ze voor zichzelf begonnen. Door actief te zijn in de buurt en mee te dingen naar subsidies voor burgerinitiatieven, hopen zij een boterham te verdienen en in het gezichtsveld van geldschieters te komen.

Evelien Tonkens en Jan Willem Duyvendak “Graag meer empirische en minder euforie kijk op burgerinitiiatieven” op Sociale Vraagstukken.

17 februari 2015

De overheid bezuinigt zich een ongeluk en houdt de blik gericht op het wenkend perspectief: de participatiemaatschappij. Daar is het alternatief voor alle overheidstaken de burger. De burger moet vooral zelf met gebruikmaking van zijn eigen kracht en netwerk het alternatief vormen. Maar gaat de burger nu eigenlijk wel doen wat de overheid zo graag …

Verder lezen

In een tijdperk waarin burgerkracht voorop staat heeft de ambtenarij het zichtbaar moeilijk. Het lijkt wel of het moeilijker wordt om contact te leggen met lokale initiatieven en burgers, terwijl de middelen om dit te doen meer dan ooit voor het oprapen liggen. Hoe kan dit nu toch? Drie redenen die mij steeds opvallen. het …

Verder lezen

Vrouwelijke Wapitiherten geilen op grote geweien. hoe groter het gewei van een mannelijk Wapitihert hoe groter de kans op een vrouwtje en dus op nageslacht. Een kwestie van natuurlijke selectie. Het grote gewei komt met een nadeel. Het is niet erg handig als je in dichte begroeiing achternagezeten wordt door jagers of door een roedel …

Verder lezen

Het is eigenlijk heel simpel. De overheid heeft het geld niet meer om allerlei voorzieningen te betalen -zoals reïntegratie- en verklaart dat de burger het zelf maar moet regelen. De zelfstandige burger; de zelfredzame burger. U kent het riedeltje inmiddels wel. De regie verschuift dan ook van de overheid naar de burger. Toch? Waarom merk …

Verder lezen