WERKLUST

Stuur jezelf en help een ander.

De discussie over het basisinkomen laaide de afgelopen tijd snel en hoog op in het hele land. Mogelijk het begin van een discussie over de toekomst van de sociale zekerheid. Want in dat kader zijn meer varianten te bedenken dan alleen het basisinkomen. Een denktank van de vier grote steden bedacht er een aantal en …

Verder lezen

Martijn Aslander is op visite bij Divosa geweest.

2 november 2015


Martijn Aslander verdient zijn boterham door aan (overheids)organisaties uit te leggen dat ze over tien jaar niet meer bestaan. Hij deed dat afgelopen vrijdag bij Divosa voor een groep managers en medewerkers van sociale diensten.

Het was een gloedvol betoog, dat hij blijkbaar wel vaker houdt want ik kwam op zijn site een YouTube filmpje tegen met een verhaal met vrijwel gelijke strekking.  Ik heb het filimpje hierboven bijgevoegd. Dan weet je zo’n beetje waar het over ging.

Het was niettemin buitengewoon leerzaam. En daarna gingen we dus allemaal vrolijk aan de slag met geeltjes op borden om chocola te maken van de toekomst.

Wat kunnen we dan morgen doen, vroeg Divosa voorzitter Rene Paas aan de spreker. Martijn was nogal duidelijk:

  • werk aan je digitale vaardigheden en
  • probeer met anderen slimme oplossingen die geen geld kosten bij elkaar te “puzzelen“.

Klaarblijkelijk wist Rene niet zo goed wat hij met dit antwoord aan moest want hij vroeg het nog drie keer maar  iedere keer kreeg hij weer Martijns twee punten programma voorgeschoteld.

Tja, zo’n programma kun je niet kwijt op je lijstje lobby punten voor Den Haag. En dat terwijl lobby toch core business is voor Divosa. Volgens Martijn moest je zelfs helemaal niet in Den Haag zijn.

Dat hield de boel maar op.

Martijn denkt in netwerken en -erger nog- in zwermen en wij sociale dienst mensen in organisaties en de kaders die daar bij horen. We hebben al lang de mogelijkheid om op grote schaal en buiten de gevestigde kaders om tot slimme oplossingen te komen. Er wordt alleen geen gebruik van gemaakt. Het vergt oefening en daarvoor is Martijns twee puntenprogramma uitstekend geschikt.

Veel succes, Rene.

Samen met Maurits Depla vroeg ik me in de post over sociale dienst 3.0 af wat voor effect nieuwe technologie gaat hebben op sociale diensten. Met andere woorden is publieke dienstverlening ook vatbaar voor disruptieve ontwikkelingen zoals AirBnB en Uber? Maurits tweette al een tijdje terug over een erg interessant artikel van Steven de Waal met een duidelijke aankondiging van wat ons nog te wachten staat.

Het komt er op neer dat veel publieke dienstverlening door bezuinigingen hard achteruit is gegaan maar nog wel zonder alternatief of keuzemogelijkheid voor de burger wordt aangeboden..

De burger wordt dus in het pak genaaid, en dat pak gaat steeds meer knellen. Die spanning is op den duur onhoudbaar: disruptie ligt voor de hand. De sociale technologie gaat de burger hierbij helpen. Ten eerste bij het zoeken naar alternatieven, zoals het vergelijken van beleggingsprestaties van commerciële aanbieders en pensioenfondsen, of het vergelijken van zorgverzekeraars. Ten tweede bij het publiekelijk en meer bottom-up aan de kaak stellen van de scheve zeggenschapsverhoudingen: denk aan het voorbeeld van een kind dat met een smartphone opnam hoe een juf de klas niet in de hand hield.

Ja, ook overheidsdienstverlening zal drastisch op de schop moeten. Maurits stelt zijn hoop op Smart Government. Wat dat precies inhoudt vind je hier in een artikel van de hand van zijn collega Jaring Hiemstra. 

10 augustus 2015

door Maurits Depla en Klaas Folkerts. De invoering van de Participatiewet vormde de zoveelste ingrijpende aanpassing van het werk van sociale diensten. Zijn we er hiermee? Nee, dat zit er niet in. Grote maatschappelijke en technologische krachten werken in op sociale diensten en de mensen die er werken. Wat staat ons nog te wachten de …

Verder lezen

Soms moet de neus even de lucht in om een trend te ruiken. En wat ik opsnoof tijdens het congres over de toekomst van de sociale dienst was overduidelijk een scholingsluchtje. Jarenlang zat scholing voor werkzoekenden in het verdachtenbankje van de re-integratie want maar zelden bleek uit onderzoek dat het erg effectief was. Alleen in …

Verder lezen

De vraag is: wat is het verhaal van sociale diensten? Hebben ze überhaupt een verhaal? Ik bedoel niet een missie of een beleidsdoelstelling – dat is papier. Het gaat er om dat sociale diensten aan beleidmakers en media laten zien met welke mensen en welke problemen zij te maken hebben. Geen klaagverhalen, maar gewoon zichtbaar maken wat er speelt. De werkelijkheid naar boven halen. Zodat de keuzes die sociale diensten maken een rol spelen in de publieke en politieke meningsvorming.

Gabriël van den Brink in SPRANK.

20 oktober 2014

Uit de krant: De gemeente Amsterdam (DWI) gaat de zorgpremie voor 2000 mensen inhouden op hun uitkering en rechtstreeks overmaken naar de zorgverzekeraar. Goed idee? Ja dat vind ik, ondanks dat ik op dit blog voortdurend voor zelfsturing pleit. En iemand die zelf stuurt betaalt zelf zijn rekeningen, toch? We bereiken onze beste resultaten nu …

Verder lezen