WERKLUST

Stuur jezelf en help een ander.

QUOTE.

IMG_0004_NEW

Bij de Belastingdienst zullen in de komende jaren met name administratieve taken op mbo 2-4 niveau worden geautomatiseerd. Door verschillende systemen te koppelen en werkprocessen met behulp van data anders in te richten, maken de handmatige aangiftecontroles plaats voor sterk geautomatiseerde data-analyses. Dat wil echter niet zeggen dat deze beroepen volledig verdwijnen. Wel is er binnen het werk een duidelijke verandering van het takenpakket zichtbaar. Terwijl routinematige taken worden overgenomen door computers, ontstaan er nieuwe analytische taken. Het betreft dan bijvoorbeeld vaststelling van identiteit, bestrijding van fraude of ander soort toezicht. De inhoud van deze banen verandert dus sterk. Medewerkers moeten daarom andere competenties aanboren om hun werk uit te oefenen en zullen in veel gevallen bijgeschoold moeten worden.

Djurre Das: Zelfs in de publieke sector zijn middelbaar opgeleiden straks niet meer nodig. (Sociale Vraagstukken).

Djurre Das wijst er in dit artikel op dat de publieke sector niet verschoond blijft van een ontwikkeling die je in het hele bedrijfsleven ziet. Er zijn verregaande gevolgen voor de samenleving.  Banen waarvoor je erg slim moet zijn en waarvoor veel geld wordt betaalde, tegenover banen waarvoor je bijna niets hoeft te snappen maar waarvoor dan ook nagenoeg niets wordt betaald. Hoe houden we een inclusieve arbeidsmarkt in stand onder deze omstandigheden?

 

2 mei 2016

QUOTE.

IMG_0004_NEW

Asscher wil als minister van Sociale Zaken dat Nederland werkt en blijft werken. Scholing moet gestimuleerd, uitkeringen moeten korter, werknemers moeten zelf weer premie gaan betalen voor de WW. Akkoord. Maar waarom moet deze taak nu bij ‘samenwerkingsverbanden’ in de regio’s liggen? Na een eeuw discussie over het schaalniveau waarop we de werknemersverzekeringen het best kunnen uitvoeren, verdient die vraag toch een antwoord? Waarom nu weer regionaal, waar het in de jaren tachtig nog zo fout ging? Een onderbouwing voor zijn schaalkeuze geeft Asscher niet.

Hoe de willekeur regeert in Den Haag. Kees Kraaijeveld in Vrij Nederland.

22 februari 2016

De discussie over het basisinkomen laaide de afgelopen tijd snel en hoog op in het hele land. Mogelijk het begin van een discussie over de toekomst van de sociale zekerheid. Want in dat kader zijn meer varianten te bedenken dan alleen het basisinkomen. Een denktank van de vier grote steden bedacht er een aantal en …

Verder lezen

door Maurits Depla en Klaas Folkerts. De invoering van de Participatiewet vormde de zoveelste ingrijpende aanpassing van het werk van sociale diensten. Zijn we er hiermee? Nee, dat zit er niet in. Grote maatschappelijke en technologische krachten werken in op sociale diensten en de mensen die er werken. Wat staat ons nog te wachten de …

Verder lezen

Soms moet de neus even de lucht in om een trend te ruiken. En wat ik opsnoof tijdens het congres over de toekomst van de sociale dienst was overduidelijk een scholingsluchtje. Jarenlang zat scholing voor werkzoekenden in het verdachtenbankje van de re-integratie want maar zelden bleek uit onderzoek dat het erg effectief was. Alleen in …

Verder lezen