WERKLUST

Stuur jezelf en help een ander.

Volg mijn redenering alstublieft. Als ik iets doe (voor een ander) dan voeg ik waarde toe. Waarde is een economisch begrip. In de praktijk stellen we waarde gelijk aan euro’s maar dat hoeft helemaal niet van de economen. Waarde toevoegen vindt ook plaats met gesloten beurzen in de informele economie. Bovendien verdien je met werk …

Verder lezen

Eindelijk moet je altijd van binnenuit (intrinsiek) gemotiveerd zijn. Diep van binnen. Helemaal uit jezelf. Uit je tenen. Maar waarom eigenlijk? Intrinsieke motivatie is heel erg lastig. Je laat het heel makkelijk weer zitten. Als je wilt stoppen met roken, als je af wilt vallen, als je ik weet niet wat. Als overheden opleggen dan …

Verder lezen

Verplicht vrijwilligerswerk, wat moeten we er mee aan? In een verslag over hun onderzoek op Sociale Vraagstukken doen Josien Hofs en Rob Arnoldus er een beetje ongemakkelijk over. De betrokken consulenten zijn enthousiast, een flink deel van de betrokken organisaties ook en zelfs de uitkeringsgerechtigden zijn opvallend vaak positief. Hoe kan dat nu want dat mag …

Verder lezen

Het is kortzichtig om de tegenprestatie van bijstandsgerechtigden af te doen als vernedering. De gevolgen van nietsdoen zijn vaak erger, omdat die leiden tot minderwaardigheidsgevoelens. Een tegenprestatie kán een verrijking zijn, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.

(de voorwaarden worden opgesomd in dit artikel van Evelien Tonkens en Thomas Kampen op Sociale Vraagstukken}.

3 april 2014

Tegenprestaties moeten voldoen aan de drie basisbehoeften van mensen: autonomie, relatie en competentie. Dat zijn tegelijkertijd de drie belangrijkste aanjagers van (intrinsieke) motivatie. Bij autonomie gaat het om: ik krijg ruimte en verantwoordelijkheid, ik heb regie en zeggenschap. Bij relatie gaat het om: ik voel me welkom en hoor erbij. En bij competentie: ik word voor vol aangezien, ben capabel en op mijn taak berekend.

Guido Walraven op Sociale Vraagstukken.

1 april 2014

Zo nu en dan wordt er een rapport gepubliceerd dat niet onmiddellijk een bureaula inglijdt. Dat was het geval met het rapport over arbeidsparticipatie van de commissie Bakker uit 2008. Opgetogen titel van het eerste hoofdstuk: Iedereen is nodig. Ouderen konden langer werken, vrouwen konden meer uren werken en iedereen die niet werkte moest zo …

Verder lezen